Pressmeddelande Serstech.
Lund, 2 maj, 2016

Sista dag för handel med BTA

Under mars 2016 genomförde Serstech AB en företrädesemission. Sista dag för handel med BTA (Betald tecknad aktie) kommer att äga rum onsdagen den 4 maj 2016 och stoppdagen är den 9 maj 2016. BTA kommer att omvandlas till aktier och beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 11 maj 2016.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 4.808.946 SEK fördelat på 42.746.204 aktier.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Wanland, VD, Serstech AB, tel: +46 760 94 12 17, mw@serstech.com

Thomas Pileby, Styrelsens ordförande, Serstech AB, tel: +46 702 07 26 43, tp@serstech.com

Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument skapar vi snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i Lund.