Pressmeddelande Lund, 2016-03-02

Serstech offentliggör Informationsmemorandum och bjuder in till informationsträffar

Serstech AB (publ) offentliggör idag Informationsmemorandum avseende pågående företrädesemission. Bolaget bjuder också in till informationsträffar.IM.Serstech

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum avseende Serstechs tidigare aviserade företrädesemission finns nu tillgängligt på www.serstech.com (klicka här för PDF), www.vhcorp.se samt www.aktietorget.se. Informationsmemorandum i tryckt version kan också beställas från Västra Hamnen Corporate Finance på info@vhcorp.se.

Kortversion av Informationsmemorandum, klicka här.

Informationsträffar
I samband med företrädesemissionen arrangeras informationsträffar till vilka befintliga aktieägare såväl som andra intresserade härmed bjuds in. Presentationer arrangeras på följande platser och tidpunkter:

3 mars 2016 Ystad, Aktiespararna, Hotel Continental, Hamngatan 13, Klockan 18.00-19.00.

8 mars 2016 Stockholm, Aktiespararna – Aktiedagen i Stockholm, Operaterrassen. Klockan 9.30-10.00.

10 mars 2016 Malmö, Aktietorget, Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Klockan 17.30-19.00.

11 mars 2016 Malmö Västra Hamnen Corporate Finance, World Trade Center, Jungmansgatan 12. Klockan 12.00-13.00 (begränsat antal platser).

14 mars 2016 Helsingborg, Aktiespararna, Hotell Marina Plaza. Klockan 18.00-18.30.

16 mars 2016 Stockholm, Finansevent, Hotel Anglais. Klockan 18.00-21.00.

För ytterligare information och anmälan till träffarna, se www.aktiespararna.se och/eller www.aktietorget.se. För träffen i Malmö den 11 mars görs anmälan till info@vhcorp.se och till träffen i Stockholm den 16 mars görs anmälan till stockholm@finansevent.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Wanland, VD, Serstech AB, tel: +46 760 94 12 17, mw@serstech.com

Thomas Pileby, Ordf. Serstech AB, tel. +46 702 07 26 43, tp@serstech.com