Lund, 14 mars, 2016

Serstech får genombrottsorder från Indien med sprängmedelsidentifikation i fokus

Serstech bekräftar att de vunnit ett mindre myndighetsanbud i Indien för identifikation av sprängmedel.

Indien har under många år varit föremål för ett flertal terrorattacker och många bär Mumbai-attackerna 2008 färskt i minnet. Den Indiska ekonomin utvecklar sig i rask takt och är på väg att bli en viktig hörnsten i världsekonomin.

Indiska myndigheter satsar mycket resurser på att öka sin beredskap och förmåga att hantera den generellt ökade hotbilden i världen. Serstechs lösning, med Serstech 100 Indikator och tillhörande IT platform ChemDash, platsar väldigt väl in i den ökade beredskapen.

Den initiala ordern är på två Serstech 100 Indicator enheter och är den första i Indien för Serstech och innebär en validering av vår produkt, och medför att möjligheten för betydligt större ordrar i framtiden ökar. Ordervärdet kan inte anges av sekretesskrav från den indiske köparen.

”Jag var i Mumbai under attackerna 2008 och har sedan dess sett hur Indien successivt ökat sin beredskap för att bana vägen för sin fortsatta utveckling. Vi kommer jobba vidare med andra projekt i Indien och sätter stort värde på våra professionella samarbetspartners på plats.” säger Mikael Wanland, VD, Serstech AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Wanland, VD, Serstech AB, tel: +46 760 94 12 17, mw@serstech.com

Sers–India