Serstech får en utvärderingsorder till stor internationell flygplats i Indien

Serstech har under veckan fått en utvärderingsorder från en av de stora internationella flygplatserna i Indien gällande identifiering av sprängmedel.

Den indiska flygmarknaden växer kraftigt och hanterade 2015 över 81 miljoner passagerare och beräknas vara den tredje största i världen år 2020. Bara under 2015 ökade antalet passagerare med 20%. Fyra av Indiens ca 50-tal flygplatser hanterar årligen över 10 miljoner passagerare. Upprätthållande av flygsäkerheten är ett prioriterat område och en förutsättning för att kunna fortsätta den starka utvecklingen inom den indiska flygsektorn.

Som en del i detta arbete har en av landets internationella flygplatser via Serstechs lokala återförsäljare köpt en Serstech 100 Indikator och kommer utvärdera det för identifiering av främst sprängmedel. Utvärderingsordern är rabatterad och värd ca 125.000 SEK.

”Om än liten är ordern signifikant givet att en framgångsrik utvärdering öppnar upp försäljning till Indiens stora internationella flygplatser. Vi kommer ha en fortsatt nära kommunikation med vår partner i Indien och nogsamt följa upp utvärderingen av vår lösning. Vi är övertygade om att vår användarvänliga lösning kommer att uppskattas och bidra positivt till säkerheten inom den indiska flygsektorn.” säger Mikael Wanland, VD för Serstech AB
Detta är Serstechs andra order på kort tid i Indien som är en av de starkast växande ekonomierna i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Wanland, VD, Serstech AB, tel: +46 760 94 12 17, mw@serstech.com