Pressmeddelande, Lund 2016-03-24

Serstech AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Serstech AB (publ) avslutades den 17 mars 2016 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 74 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 59 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 15 procent av de erbjudna aktierna. Resterande aktier, motsvarande cirka 26 procent av emissionen, tilldelas de emissionsgaranter som enligt avtal med Bolaget åtagit sig att teckna aktier i emissionen i förhållande till gjorda åtaganden.

Företrädesemissionen tillför Bolaget knappt 23,5 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till 4 MSEK.

Antal aktier uppgår efter nyemissionen till 42.746.204 och aktiekapitalet är 4.808.946 SEK.

”Vi är nöjda med utfallet av emissionen som gett oss både en breddad ägarbas och medel att fortsätta vår fokusering på sprängmedelssegmentet. Likviden kommer att användas till att utveckla våra säljkanaler inom just detta segment. Vi är tillsammans med vår partner Hotzone Solutions, experter inom hantering av verkligt farliga kemikalier, väl positionerade att ta en aktiv del av bekämpning av terrorism”, kommenterar VD Mikael Wanland.

 

Meddelande till de som erhållit tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skickas ut omkring den 24 mars 2016.

Handel med betalda tecknade aktier (SERT BTA) sker på Aktietorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under början av april 2016.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Serstech i företrädesemissionen och Advokatfirman Vinge juridisk rådgivare till Serstech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Wanland, VD, Serstech AB (publ)

Tel: 0760 941217 E-mail: mw@serstech.com

Thomas Pileby, Ordf.

Tel: 0702 072643 E-mail: tp@serstech.com

Denna information

Serstech AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09.00 den 24 mars 2016.