Pressmeddelanden

Pressreleases archive (Swedish)

Serstech säkrar genombrottsorder till Sydostasien med fokus inom sprängmedel och narkotika. Ordern är värd 67 MSEK.