Pressmeddelande, Lund 2016-09-28

Första delleveransen till Sydostasien levereras

I början av juni kommunicerade Serstech sin stora genombrottsorder på 67MSEK till blåljusmyndigheter i Sydostasien. Idag görs den första delleveransen till kund.

Serstech har erhållit full betalning för leveransen.

”Vi har under sommaren arbetat intensivt tillsammans med vår partner Optronic för att säkerställa ökad produktionstakt och det målet har vi nu nått. Det är glädjande för oss att vi kunnat ta detta steget på egen kassa, utan extern finansiering.” säger Mikael Wanland, VD Serstech AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Wanland, VD, Serstech wanland_productionAB (publ)

Tel: 0760 941217 E-mail: mw@serstech.com

Thomas Pileby, Director, Co-Founder .

Tel: 0702 072643 E-mail: tp@serstech.com

Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker molnlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på AktieTorget. Läs mer: www.serstech.com